Τo Οραμά μας είναι να είμαστε μια εταιρεία πρότυπο, με απόλυτα ικανοποιημένους πελάτες, προσωπικό και στελέχη.

Οι Υπηρεσίες μας

Ανάπτυξη νέων έργων

  • Έρευνα αγοράς
  • Μελέτη βιωσιμότητας και απόδοσης κεφαλαίων
  • Μελέτες και σύνταξη φακέλου για την έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Μελέτες και σύνταξη φακέλου για την έκδοση αδειών λειτουργίας
  • Μελέτες εφαρμογής
  • Επιλογή υλικών εφαρμογής

Υλοποίηση έργων

  • Cost analysis
  • Cash flow
  • Project management

Λοιπές υπηρεσίες

  • Εκτίμηση κινδύνου επενδυτικών σχεδίων

Γιατί εμάς?

Εχουμε την τεχνογνωσία

10 Χρόνια Εμπειρίας

Πιστοποιημένη εμπειρία