Η ΕΤΑΙΡΙΑ, Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ, ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η MID CORPORATION SA δημιουργήθηκε από επιχειρηματίες τριών καταξιωμένων εταιρειών δραστηριοποιούμενων σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς της Ελληνικής αγοράς, με στόχο να προσφέρει στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο,  πολύπλευρο και πολυσύνθετο πακέτο υπηρεσιών.

Κύρια δραστηριότητα της είναι η ανάπτυξη, διαχείριση και υλοποίηση νέων projects της τουριστικής αγοράς. Τα έργα της ξεχωρίζουν διότι συνδυάζουν υψηλή ποιότητα και αισθητική αρτιότητα, ενσωματώνοντας τις νέες τεχνικές δόμησης και τις σύγχρονες τάσεις της αρχιτεκτονικής.

Βασικός άξονας για την ανάπτυξη των νέων projects είναι η καλύτερη δυνατή απόδοση των επενδυόμενων κεφαλαίων, προσφέροντας στους επενδυτές μία επιχειρηματικά βιώσιμη και επενδυτικά συμφέρουσα πρόταση , βασιζόμενη  στις συνθήκες, τις τάσεις και τους επενδυτικούς κινδύνους της αγοράς.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να είμαστε μια εταιρεία πρότυπο, με απόλυτα ικανοποιημένους πελάτες, προσωπικό και στελέχη.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

  • Να ανταποκρινόμαστε απόλυτα στις προσδοκίες όσων μας εμπιστεύονται.
  • Να κατανοούμε πλήρως τις συνθήκες και τις ανάγκες της αγοράς και να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
  • Να βελτιώνουμε καθημερινά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών συμβάλλοντας στην υγιή, ποιοτική και αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας.
  • Να αναπτυσσόμαστε αέναα και πολύπλευρα σεβόμενοι τους περιορισμούς που θέτει ο υγιής ανταγωνισμός.
  • Να αντιλαμβανόμαστε την κοινωνική διάσταση των έργων μας καθώς και το αντίκτυπο που αυτές έχουν στο κοινωνικό σύνολο.
  • Να δημιουργούμε ένα πρότυπο κι ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Καραβαράκης Χρήστος
Managing Director

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία μας, ούσα προσανατολισμένη σε υψηλά πρότυπα ποιότητας, έχει αναπτύξει ένα ανεξάρτητο τμήμα ελέγχου ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Το προσωπικό του τμήματος διασφάλισης ποιότητας, έχοντας ειδικευμένες γνώσεις, πολυετή εμπειρία και κάνοντας χρήση των κατάλληλων λογισμικών, μπορεί να αποφανθεί για όλα τα τμήματα και τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας μας.

Είναι υπεύθυνο για την διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων της, αξιοποιώντας την νέα τεχνολογία αλλά και τις πάσης φύσεως επιστημονικές εξελίξεις σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της.

Τέλος συμβάλει στην ανάπτυξη της εταιρείας, καλλιεργώντας το κλίμα προώθησης της καινοτομίας και εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός πρότυπου μοντέλου εκπόνησης, υλοποίησης και διαχείρισης έργων.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον που έχουμε δημιουργήσει, είναι παράδειγμα προς μίμηση για αρκετές επιχειρήσεις. Φροντίζουμε το προσωπικό μας παρέχοντας του ένα δίκαιο, ασφαλές και δυναμικό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης για όλους. Τηρούμε ένα καθ’ όλα αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης και ανταποδοτικότητας, ενώ επιδιώκουμε συστηματικά την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής.

Εφαρμόζοντας ένα αποκεντρωτικό και παράλληλα απόλυτα συμμετοχικό σύστημα διοίκησης, όλοι οι εργαζόμενοι μας συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων, και τέλος στην διαδικασία ελέγχου. Δημιουργούμε κίνητρα στους εργαζομένους μέσα από ένα ευρύ φάσμα παροχών όπως ευκαιρίες εξέλιξης, ταξίδια αναψυχής, επαγγελματικά ταξίδια και γενικότερα αναζητούμε συνεχώς νέα κίνητρα υποκίνησης και παρακίνησης των εργαζομένων μας.

Χάρη σε κάθε έναν αλλά και σε όλους μαζί καθημερινά ξεπερνούμε τους εαυτούς μας, χαρίζοντας χαμόγελα ευχαρίστησης στους πελάτες μας.

Οι εργαζόμενοι μας, η δύναμη μας.
Τους ευχαριστούμε !